Rouwbegeleiding

Rouw kunnen we omschrijven als de reacties die volgen op het verlies van een dierbare, een werkkring, huwelijk, gezondheid etc.
In een rouwproces staan mensen voor de taak om het verlies te verwerken en het betekent dat men moet leren omgaan het gegeven dat het leven volledig veranderen zal. Dit gaat gepaard met reacties en emotionele pijn, waarbij verdriet de boventoon voert.

Het merendeel van de mensen verwerkt het verlies op eigen kracht, met behulp van anderen. Een deel van de mensen doet een beroep op rouwbegeleiders: mensen die getraind of geschoold zijn om mensen in verdriet en rouw te helpen en te ondersteunen bij het verwerken van dit verlies.

Mijn opleiding tot rouwbegeleider heeft mij de mogelijkheid geboden mij in de verschillende facetten van rouw en rouwbegeleiding te verdiepen. Vanuit mijn eigen ervaring met rouw en verlies, mijn werk als ritueel uitvaartbegeleider en coach kan ik alle onderdelen van verlies en rouw op deskundige wijze begeleiden.

 

Neemt u vrijblijvend contact met mij op indien u meer informatie wenst.

Soms kom je in het leven, privé of zakelijk, personen tegen die hun vak verstaan. Die buitengewoon toegerust zijn voor het werk wat zij doen, Annette is zo iemand. In de moeilijke jaren dat Robert ziek was en die o zo pijnlijke, hartverscheurende laatste maand was je er voor ons en steunde je met raad en daad. In de gesprekken met Robert, de dochters of mij ontging je geen detail en je hebt daardoor het afscheid onvergetelijk mooi gemaakt. Nogmaals, ook namens de dochters, dank je wel!