Ritueel uitvaartbegeleiding en Spreker

Er is mij regelmatig gevraagd wat mijn werkzaamheden precies inhouden. De verschillende titels voor de mensen die u ondersteunen rondom het overlijden van een dierbare kunnen voor verwarring zorgen. Hierin zijn de volgende verschillen te onderscheiden.

We kennen in dit verband de uitvaartverzorger (uitvaartondernemer), de ritueel uitvaartbegeleider en de spreker op uitvaarten. Als ritueelbegeleider verzorg ik, naast het uitspreken van het levensverhaal, de totale invulling en uitvoering van de afscheidsdienst. De spreker spreekt alleen het levensverhaal uit tijdens de dienst (zie onder spreker). De uitvaartverzorger is degene die met u alles rondom de uitvaart regelt, de verzorging van de overledene, de volledige organisatie/logistiek, de kist, kaarten, bloemen etc.
Hierdoor werken uitvaartverzorger en ritueel begeleider samen. Conform uw wensen kan ik u ondersteunen op twee manieren; als ritueel begeleider of als spreker.

Annette was een grote steun gedurende de laatste maanden van ons moeder's leven. Ze had een luisterend oor, gaf goed advies, leefde mee met onze emoties en hielp ons de crematiebijeenkomst vorm te geven. Ze vroeg ons onze herinneringen over onze moeder op te schrijven en wist hiervan een fantastisch overzicht van haar leven te maken, dat zij voor ons op de crematie voorlas. Ook na de plechtigheid was ze nog steeds aanwezig voor goede adviezen.  We hebben dankzij Annette onze moeder een goed en waardig afscheid kunnen geven.

Ritueel uitvaartbegeleider

Daags na het overlijden, nadat de uitvaartverzorger  bij u is geweest, is het mogelijk dat ik kom om kennis te maken en samen met u en uw familie te praten over het samenstellen van een afscheidsplechtigheid. Met elkaar stellen wij de dienst samen, naar uw wensen, gebruikmakend van mijn ervaring en kennis. Over rituelen of symbolen die wij kunnen gebruiken in de plechtigheid, zoals bijvoorbeeld het aansteken van de kaarsen, het leggen van bloemen.

Samen bekijken wij welke beelden en/of woorden we zullen gebruiken, hoe muziek hierin kan passen zodat er een momentum ontstaat als allerlaatste afscheid. Ook bij het sluiten van de kist vóór het moment van afscheid kan een ritueel troost geven. Als kinderen een rol kunnen vervullen tijdens de plechtigheid zijn er talrijke mogelijkheden waarop dit kan gebeuren, waarbij wij rekening houden met hun behoeftes en wensen.

Regelmatig komt het voor dat er behoefte is aan verdieping, aan spiritualiteit tijdens het afscheid van een dierbare. Wanneer men niet kiest voor een geestelijke of een dienst in de kerk is het mogelijk dit op een andere wijze in te kleuren.

Mij wordt regelmatig gevraagd om klein onderdeel in de dienst te verweven als een gebed, een overdenking en bijbel tekst. De omgeving kan variëren van een huiskamer, een kapel in een verpleegtehuis of aula van een crematorium.

Ritueel uitvaartbegeleiding vóór het afscheid

In deze tijd is het in steeds meer gevallen mogelijk het tijdstip van overlijden vooraf aan te geven. Het kan veel rust en voldoening geven wanneer degene die gaat overlijden de invulling van  het afscheid zelf kan bepalen en organiseren. Samen met een ritueel begeleider kan vorm gegeven worden aan de plechtigheid.

Spreker

Het verschil tussen een spreker bij uitvaart en ritueel uitvaartbegeleider is dat een spreker bij uitvaart u uitsluitend ondersteunt bij het schrijven en voordragen van het levensverhaal over de overledene. Immers, het houden van een persoonlijke toespraak tijdens de afscheidsdienst is een bijzondere manier om uw overleden dierbare de laatste eer te bewijzen. Het is niet eenvoudig in een dergelijk moeilijke tijd de juiste woorden te vinden.

Wanneer u hulp wilt bij het schrijven van het levensverhaal of een persoonlijke afscheidstekst dan kan ik u, ook daarin, ondersteunen. Uw informatie gebruik ik om een tekst te schrijven waarin uw dierbare op een respectvolle en liefdevolle manier wordt herdacht.  U kunt er vervolgens voor kiezen zelf de toespraak te houden, maar u kunt dit ook door mij laten doen.

In de pers

ʼNamaakdomineeʼ draait geen standaardriedel af